noad - logo
برنامه دیجیتال مارکتینگ

استراتژی دیجیتال مارکتینگ

برنامه دیجیتال مارکتینگ برای هر شرکت، برند و شخص با توجه به مدل کسب و کار، امکانات و گروه هدف آن تدوین میگردد. هدف ما ارایه برنامه ای کاربردی و پویا بر اساس گرایش ها و استانداردهای نوین بازاریابی دیجیتال میباشد. در برنامه دیجیتال مارکتینگ با طراحی نقشه اجرایی و تعیین معیارهای اندازه گیری و زمانبندی برنامه ها، امکان مشاهده روند پیشرفت هر یک از استراتژی ها و توسعه نام برند در فضای دیجیتال سهولت مییابد. برنامه دیجیتال مارکتینگ همسو با برنامه بازاریابی شما تدوین میشود و متناسب با نیازها و چشم انداز ترسیم شده، استراتژی ها و برنامه هایی را که موجب دستیابی به اهداف بلند مدت بازاریابی گردد را طراحی میکنیم.

فرآیند تدوین برنامه دیجیتال مارکتینگ

کشف اهداف

اهداف بازاریابی در کسب و کارهای مختلف متفاوت میباشد. ما با آنالیز کامل کسب و کار شما، متد و شیوه های بازاریابی در فضای آنلاین و آفلاین، به بررسی میزان تبدیل و تاثیر هر یک از استراتژی های اجرایی در پیشبرد اهدف شما می پردازیم. بمنظور برنامه ریزی و فعالیت هدفمند در فضای دیجیتال، استراتژی های دیجیتال مارکتینگ را متناسب با چرخه عمر و اشتهار برند شما و بر اساس نحوه تعامل و نیاز مخاطبین شما تدوین میکنیم.

آنالیز بازار هدف

در راستای تدوین استراتژی دیجیتال مارکتینگ، آشنایی کامل بازار هدف شما و تهیه پرسونای آنها در بخش های مختلف میتواند به ما در شناخت نیاز آنها و طراحی سیستم های ارتباطی پویا با بازار هدف کمک کند. هر گروه از مخاطبین شما میتواند در کانال های مختلف حضور داشته باشند و نمایش برند و ارسال مطالب مفید در زمان و پلتفرم مناسب، میزان آگاهی، مشارکت و وفاداری آنها را نسبت به برند شما افزایش میدهد.

magnifier

ارزش پیشنهادی آنلاین

در این فاز پتانسیل پلتفرم های مختلف و انواع رسانه های اجتماعی که میتواند در ایجاد تمایز و برتری برند شما با رقبا تاثیرگذار باشد را ارزیابی میکنیم. هدف ما شناسایی و طراحی برنامه اجرایی در رسانه ها و پلتفرم هایی است که بازگشت سرمایه مناسب داشته باشند تا از صرف زمان و هزینه های بالا جلوگیری شود.

Automation
Social Media
Email Marketing
WEBSITE
Paid Media

اتوماسیون بازاریابی

ارتباط بین پلتفرم های مختلف و بررسی مسیر حرکت مخاطبین شما در این پروسه ارزیابی میشود. با استفاده از ابزارها، راهکارها و استراتژی های دیجیتال مارکتینگ اقدام به طراحی سیستم اتوماسیون بازاریابی به تناسب نیاز و نحوه تعامل شما با مخاطبین تان میکنیم تا در طول مسیر حرکت کاربران با آنالیز رفتار آنها، اطلاعات و پروموشن های اختصاصی برای آنها ارسال شود.

استراتژی دیجیتال

با اطلاعات بدست آمده از بازار هدف، سیستم های ارتباطی و پلتفرم های کاربردی در کسب و کار شما، اقدام به طراحی برنامه دیجیتال مارکتینگ و استراتژی های مفید جهت ساخت و توسعه کسب و کار شما در فضای دیجیتال میکنیم. این برنامه به همراه  نقشه اجرایی و سیستم های ارزیابی رفتار و مشارکت مخاطبین ارایه میشود.

Artboard 26
شروع همکاری

برای دریافت آخرین اخبار، گرایش ها و رویداد های دیجیتال مارکتینگ ثبت نام کنید

Enter Your Email

یاکس

شروع همکاری با برند یاکس

قرارداد طراحی و توسعه وب سایت برند یاکس که در شهریور ۹۸ منعقد گردید

eye eye 621| 1398/07/01| اخبار نوآد
دیجیتال مارکتینگ

سه روش ایجاد وفاداری مشتریان در عصر دیجیتال

در عصر کنونی سبک وفاداری مشتریان تغییر کرده است و در صورتیکه برندها راهکار درستی را برای حفظ و نگهداری مشتریان خود بکار نگیرند با بحران کاهش مشتری مواجه می شوند.

eye eye 618| 1398/05/10| دیجیتال مارکتینگ